Bas beti

Shimbay agrosanaat ka’sip-o’ner kolledji 1979-jili ¹ 231-kasip-texnikalik uchilishesi bolip ashildi.

Usi da’wir ishinde Ma’mleketimizge h’a’m sonin’ ishinde rayon aymag’inda jaylasqan sovxoz, kolxoz, karxana h’a’m fermer xojaliqlarina kerekli bolg’an (Kaniyge salikesh, Ken’ profilli traktorist mashinist Sharwa fermeri mexanizatori, Mexenizatsiyalang’an h’a’m sharwashiliq kompleksinin’ mexanizatori, Diyxanshiliq tarawi ijarashisi, Sharwashiliq tarawi ijarashisi, Satiwshi qadag’alawshi kassir, Jer qaziw h’a’m tegislew jumislarinin’ ustasi, Suw xojalig’i qa’niygeligi, Qarji, Buxgalteriya esabi, Tigiwshilik islep shig’ariw, Sharwa fermer xojalig’in basqariw h’a’m ju’ritiw, Agronomiya) qa’niygeliklerine 3000 nan aslam pitkeriwshi jaslardi ta’rbiyalap jetistirdi.

Usi pitkerip shiqqan qa’niygelerimiz h’a’zirgi ku’nde Respublikamizdin’ ko’plegen rayonlarinda o’z qa’niygelikleri boyinsha jumis islep atir. Olardin’ ishinen joqari oqiw orinlarin piterip shig’ip basshi lawazimlarda islep atirg’anlarida ko’plep tabiladi.

Kolledjimizde O’zbekstan Respublikasi Orta arnawli ka’siplik bilimlendiriw Orayinin’ 2004-jili 27-yanvardag’i «Orta arnawli , ka’siplik bilimlendiriw tarawindag’i texnikum h’a’m ka’sip – o’ner oqiw orinlarinin’ atlarin o’zgertiw h’aqqinda» g’i buyrig’i menen Shimbay agrosanaat ka’sip-o’ner kolledji bolip ataldi.
 
 
Bas beti
 
Kolledjdin' tariyxi
 
Pedagogikaliq ja'maati
 
Tayarlaytiwg'in qaniygeler
 
Jetiskenlikleri
 
Oqiw a'debiyatlari
 
Perspektivalari
 
Materialiq bazasi
 
Fotogelereya
 
Talaban
 
Ma'nzil
 
 
© 2011 Shimbay agrosanaat ka'sip-o'ner kolledji.